[Logo] Return to PocketCram
  [Search] Search   [Recent Topics] Recent Topics   [Hottest Topics] Hottest Topics   [Members]  Member Listing   [Groups] Back to home page 
[Register] Register / 
[Login] Login 
http://www.wholesaleauthenticjerseysforcheap.com/Wholesale-Movie-Football-Jersey-Fk-74/J9  XML
Forum Index » Technical help
Author Message
seovietbis


Joined: 28/04/2018 06:08:42
Messages: 39
Offline

Canon LBP 251dw chính hãng n?i b?t v?i 2 tính n?ng là Duplex và Wifi

Thông s? k? thu?t c?a máy:
Tên máy in: Máy in Canon LBP251dw
Lo?i máy in: Máy in laser ?en tr?ng
Kh? gi?y in: T?i ?a kh? A4
T?c ?? in: 30 trang/phút
B? nh? ram: 512 MB
?? phân gi?i: 1200 x 1200dpi
Chu?n k?t n?i: USB2.0 High Speed, Wi-Fi 802
Hi?u su?t làm vi?c: 50.000 trang/tháng
M?c in: M?c in Canon 319 Black Toner Cartridge, M?c in Revo-319 Black Toner Cartridge
B?o hành: chính hãng 12 Tháng
Giao hàng: Mi?n phí Hà N?i.

M?i chi ti?t xin vui lòng liên h?: 024.3703.1068 ho?c 0913.035179

Cho thuê máy in
Cho thuê máy in giá r?
Cho thuê máy in t?i hà n?i
Cho thuê máy scan
Cho thuê máy photocopy
seovietbis


Joined: 28/04/2018 06:08:42
Messages: 39
Offline

Canon lbp 251dw là dòng máy in ph? bi?n v?i các v?n phòng hi?n ??i. Chi?c máy in này ???c tích h?p 2 tính n?ng mà các v?n phòng hi?n ??i r?t c?n thi?t là: in t? ??ng 2 m?t và in wifi.
Vi?t Bis cung c?p các s?n ph?m chính hãng v?i giá c? phù h?p v?i m?i khách hàng. Chúng tôi luôn mang ??n cho khách hàng nh?ng d?ch v? t?t nh?t khi mua và sau khi mua máy.
M?i chi ti?t xin liên h? t?i s? hotline c?a chúng tôi ?? ???c t? v?n t?t nh?t 0971 491 492(024) 7303 1068

Cho thuê máy in
Cho thuê máy in giá r?
Cho thuê máy in t?i hà n?i
Cho thuê máy scan
Cho thuê máy photocopy
seovietbis


Joined: 28/04/2018 06:08:42
Messages: 39
Offline

Canon lbp 251dw s? d?ng m?c gì? Dung l??ng bao nhiêu? V?n ?? chính quy?t ??nh khách hàng có mua chi?c máy in ?ó không?
Canon lbp 251dw s? d?ng m?c in canon 319 v?i dung l??ng 2.100 trang in ?? ph? 5%
Vi?t Bis cung c?p m?c in canon 319 chính hãng, m?c ?? 319, m?c Revo 319 giúp khách hàng có nhi?u s? l?a ch?n phù h?p v?i nhu c?u in ?n c?a t?ng khách hàng
M?i chi ti?t xin liên h? t?i s? hotline c?a chúng tôi ?? ???c t? v?n t?t nh?t 0971 491 492(024) 7303 1068

Cho thuê máy in
Cho thuê máy in giá r?
Cho thuê máy in t?i hà n?i
Cho thuê máy scan
Cho thuê máy photocopy
seovietbis


Joined: 28/04/2018 06:08:42
Messages: 39
Offline

Canon lbp 251dw là thi?t b? in nh? g?n, t?c ?? cao 30 trang/phút giúp ng??i dùng tr?i nghi?m n?ng su?t v??t tr?i. Dòng máy này ???c ?ánh giá b?n b?, ch?t l??ng t?t nh?t trên th? tr??ng v?i vi?c tích h?p wifi và kh? n?ng in ??o m?t c?c k? ti?n ích.
Vi?t Bis cung c?p các s?n ph?m chính hãng:
- Thi?t k? thân thi?n, d? s? d?ng
- Khay n?p gi?y l?n, in 2 m?t t? ??ng
- In ?n wifi ti?n ích - K?t n?i không gi?i h?n
M?i chi ti?t xin liên h? t?i s? hotline c?a chúng tôi ?? ???c t? v?n t?t nh?t 0971 491 492(024) 7303 1068

Cho thuê máy in
Cho thuê máy in giá r?
Cho thuê máy in t?i hà n?i
Cho thuê máy scan
Cho thuê máy photocopy
seovietbis


Joined: 28/04/2018 06:08:42
Messages: 39
Offline

Canon lbp 251dw ???c h? tr? in tr?c ti?p v?i wifi. Th?t tuy?t v?i khi s? h?u tính n?ng này ch? v?i 1 nút b?m nh? WPS s? ??a máy k?t n?i v?i b? ??nh tuy?n 1 cách ??n gi?n và nhanh chóng.
?ó có ph?i là 1 trong nh?ng ch?c n?ng vô cùng c?n thi?t mà v?n phòng c?a b?n ?ang c?n không? Hãy liên h? t?i s? hotline c?a chúng tôi ?? ???c t? v?n t?t nh?t 0971 491 492(024) 7303 1068

Cho thuê máy in
Cho thuê máy in giá r?
Cho thuê máy in t?i hà n?i
Cho thuê máy scan
Cho thuê máy photocopy
seovietbis


Joined: 28/04/2018 06:08:42
Messages: 39
Offline

Canon lbp 253x là dòng máy in thông d?ng nh?ng chi?c máy in này ??c bi?t h?n các dòng máy in thông d?ng khác ? ch?:
- Có màn hình c?m ?ng 3,5 inch
- Có k?t n?i wifi ti?n d?ng cho ng??i s? d?ng
Vi?t Bis cung c?p các s?n ph?m chính hãng v?i giá c? phù h?p v?i m?i khách hàng. Chúng tôi luôn mang ??n cho khách hàng nh?ng d?ch v? t?t nh?t khi mua và sau khi mua máy.
M?i chi ti?t xin liên h? t?i s? hotline c?a chúng tôi ?? ???c t? v?n t?t nh?t 0971 491 492(024) 7303 1068

This message was edited 1 time. Last update was at 11/03/2019 10:04:54


Cho thuê máy in
Cho thuê máy in giá r?
Cho thuê máy in t?i hà n?i
Cho thuê máy scan
Cho thuê máy photocopy
seovietbis


Joined: 28/04/2018 06:08:42
Messages: 39
Offline

Máy in canon lbp 161dn
M?i chi ti?t xin liên h? t?i s? hotline c?a chúng tôi ?? ???c t? v?n t?t nh?t 0971 491 492(024) 7303 1068

Cho thuê máy in
Cho thuê máy in giá r?
Cho thuê máy in t?i hà n?i
Cho thuê máy scan
Cho thuê máy photocopy
seovietbis


Joined: 28/04/2018 06:08:42
Messages: 39
Offline

Máy in ?a ch?c n?ng HP Color LaserJet Pro M281fdw ???c cung c?p t?i Vi?t Bis v?i giá c? t?t nh?t.
M?i chi ti?t xin liên h? qua hotline c?a Vi?t Bis 024.3703.1068 ho?c 0913.035179 ?? ???c t? v?n v? máy.

Cho thuê máy in
Cho thuê máy in giá r?
Cho thuê máy in t?i hà n?i
Cho thuê máy scan
Cho thuê máy photocopy
seovietbis


Joined: 28/04/2018 06:08:42
Messages: 39
Offline

Vi?t Bis cung c?p M?c in Brother v?i ch?t l??ng ???c ??t lên hàng ??u.
H?p m?c Brother TN-2385 có dung l??ng 2.600 trang ?? ph? 5%.
H?p m?c Brother TN-2385 s? d?ng cho các dòng máy in brother: HL-L2321D, HL-L2361DN, HL-L2366DW, MFC-L2701D, MFC-L2701DW
M?i chi ti?t xin vui lòng liên h?: 024.3703.1068 ho?c 0913.035179

Cho thuê máy in
Cho thuê máy in giá r?
Cho thuê máy in t?i hà n?i
Cho thuê máy scan
Cho thuê máy photocopy
seovietbis


Joined: 28/04/2018 06:08:42
Messages: 39
Offline

H?p m?c Brother TN-2385

Cho thuê máy in
Cho thuê máy in giá r?
Cho thuê máy in t?i hà n?i
Cho thuê máy scan
Cho thuê máy photocopy
seovietbis


Joined: 28/04/2018 06:08:42
Messages: 39
Offline

Vi?t Bis cung c?p M?c in Brother v?i ch?t l??ng ???c ??t lên hàng ??u.
H?p m?c Brother TN-2385 ???c s?n xu?t theo công th?c hóa h?c t?i ?a hóa ch?t l??ng và hi?u qu? in ?n mà không th? tìm th?y ? nh?ng s?n ph?m không ph?i là hàng chính hãng Brother.
M?i máy in laser Brother ???c thi?t k? ?? ho?t ??ng ? m?t nhi?t ?? nh?t ??nh nh?m k?t h?p hi?u qu? v?i t?ng lo?i m?c in phù h?p, ??m b?o ch?t l??ng và ?? tin c?y c?a vi?c in ?n.
H?p m?c Brother TN-2385 có dung l??ng 2.600 trang ?? ph? 5% luôn ??m b?o cho ra ch?t l??ng b?n in ??p, s?c nét. ??c bi?t, s? d?ng h?p m?c hãng kéo dài tu?i th? máy in.
M?i chi ti?t xin vui lòng liên h?: 024.3703.1068 ho?c 0913.035179

Cho thuê máy in
Cho thuê máy in giá r?
Cho thuê máy in t?i hà n?i
Cho thuê máy scan
Cho thuê máy photocopy
seovietbis


Joined: 28/04/2018 06:08:42
Messages: 39
Offline

Máy in Oki C332dn

Cho thuê máy in
Cho thuê máy in giá r?
Cho thuê máy in t?i hà n?i
Cho thuê máy scan
Cho thuê máy photocopy
seovietbis


Joined: 28/04/2018 06:08:42
Messages: 39
Offline

Cho thuê máy in t?i hà n?i

Cho thuê máy in
Cho thuê máy in giá r?
Cho thuê máy in t?i hà n?i
Cho thuê máy scan
Cho thuê máy photocopy
seovietbis


Joined: 28/04/2018 06:08:42
Messages: 39
Offline

Cho thuê máy in t?i hà n?i

Cho thuê máy in
Cho thuê máy in giá r?
Cho thuê máy in t?i hà n?i
Cho thuê máy scan
Cho thuê máy photocopy
seovietbis


Joined: 28/04/2018 06:08:42
Messages: 39
Offline

Máy in Brother HL-L2366DW

Cho thuê máy in
Cho thuê máy in giá r?
Cho thuê máy in t?i hà n?i
Cho thuê máy scan
Cho thuê máy photocopy
 
Forum Index » Technical help
Go to:   
Powered by JForum 2.1.9 © JForum Team